Algemene informatie lidmaatschap

Het seizoen begint na de zomervakantie en loopt tot en met eind mei. In de schoolvakanties zijn de hallen gesloten.

Contributie voor seizoen 2017-2018

Voor nieuwe leden hebben we altijd een mooie aanbieding!

De bedragen hieronder gelden voor het volledige seizoen, en zonder de aanbiedingen.
Categorie
Recreanten
Competitie
Jeugd:
€170
x
Nylon shuttles
x
€225
Veren shuttles
x
€270
Senioren:
€190
x
Nylon shuttles
x
€255
Veren shuttles
x
€300
Toeslag recreantentraining
€50
x
Inschrijfgeld
€30
€30
* Voor competitiespelers is de contributie inclusief training.

Het inschrijfgeld bedraagt € 30,-

Wilt u meer weten neem dan contact op met een van onze bestuursleden of stuur een mail.

Het postadres is:
ABC'14
p/a J.D. van Exterlaan 38
1336 LJ Almere

ABC'14 heeft een rekeningnummer.
ING-bank: NL 27 INGB 0006902539.

BEKNOPTE LIDMAATSCHAPSREGELS :

  • A) Wanneer je lid wordt, ben je verplicht tot het betalen van de contributie.
  • B) Opzeggen kan per email, of schriftelijk (via bovenstaand postadres) bij de ledenadministratie van de vereniging. De afmelding dient uiterlijk 1 april bij de ledenadministratie van de vereniging binnen te zijn.
  • C) Wanneer er geen afmelding plaatsvindt conform lid B, wordt het lidmaatschap automatisch voor het gehele volgende seizoen verlengd.

Algemeen
De minimum leeftijd voor een lidmaatschap bij ABC'14 is 6 jaar. Peildatum leeftijd is 1 september.


Speellocaties

Sporthal Indische Buurt
Ambonstraat 1
1335 JV Almere
Maandag, 19.00 - 22.00 uur
Donderdag, 20.00 - 22.00 uur (tijdelijk)
Sporthal Almere Buiten
A Boekenweg 1
1333 VD Almere
Woensdag, 18.00 - 22.00 uur


POSTADRES
p/a J.D. van Exterlaan 38
1336 LJ Almere
info@abc14.nl